Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 16/16 Vietsub + Thuyết Minh]
[info] [+] Qúy Ông Trở Lại - Come Back Mister [+] [+] Phim Qúy Ông Trở Lại kể về câu chuyện người đàn ông trung niên là nhân viên lâu năm của một cửa hàng bách hóa nhưng ra đi đột ngột khi công việc dở dang. Do còn nhiều điều nuối tiếc chưa thể làm hết nên chúa đã cho ông 3 ngày trở lại trái đất để hoàn thành tất cả những ước nguyện chưa thực hiện được. [+] Phim bộ [+]Hàn quốc [+] Oh Yeon Seo, Bi Rain, Honey Lee, Lee Min-Jung [/info] [link] [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/quy-ong-tro-lai-please-come-back-mister-2016-tap-1-1072_e11911.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-cxwkq7sUMig/WlR1jY5xTmI/AAAAAAAAHqc/-U3heeGu2cseEU6qEk0yni4b-R1tXEiZwCLcBGAs/s1600/quy-ong-tro-lai_big.jpg] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/quy-ong-tro-lai-please-come-back-mister-2016-tap-2-1072_e11951.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-cxwkq7sUMig/WlR1jY5xTmI/AAAAAAAAHqc/-U3heeGu2cseEU6qEk0yni4b-R1tXEiZwCLcBGAs/s1600/quy-ong-tro-lai_big.jpg] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/quy-ong-tro-lai-please-come-back-mister-2016-tap-3-1072_e12561.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-cxwkq7sUMig/WlR1jY5xTmI/AAAAAAAAHqc/-U3heeGu2cseEU6qEk0yni4b-R1tXEiZwCLcBGAs/s1600/quy-ong-tro-lai_big.jpg] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/quy-ong-tro-lai-please-come-back-mister-2016-tap-4-1072_e12597.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-cxwkq7sUMig/WlR1jY5xTmI/AAAAAAAAHqc/-U3heeGu2cseEU6qEk0yni4b-R1tXEiZwCLcBGAs/s1600/quy-ong-tro-lai_big.jpg] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/quy-ong-tro-lai-please-come-back-mister-2016-tap-5-1072_e12562.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-cxwkq7sUMig/WlR1jY5xTmI/AAAAAAAAHqc/-U3heeGu2cseEU6qEk0yni4b-R1tXEiZwCLcBGAs/s1600/quy-ong-tro-lai_big.jpg] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/quy-ong-tro-lai-please-come-back-mister-2016-tap-6-1072_e12599.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-cxwkq7sUMig/WlR1jY5xTmI/AAAAAAAAHqc/-U3heeGu2cseEU6qEk0yni4b-R1tXEiZwCLcBGAs/s1600/quy-ong-tro-lai_big.jpg] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/quy-ong-tro-lai-please-come-back-mister-2016-tap-7-1072_e12563.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-cxwkq7sUMig/WlR1jY5xTmI/AAAAAAAAHqc/-U3heeGu2cseEU6qEk0yni4b-R1tXEiZwCLcBGAs/s1600/quy-ong-tro-lai_big.jpg] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/quy-ong-tro-lai-please-come-back-mister-2016-tap-8-1072_e13063.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-cxwkq7sUMig/WlR1jY5xTmI/AAAAAAAAHqc/-U3heeGu2cseEU6qEk0yni4b-R1tXEiZwCLcBGAs/s1600/quy-ong-tro-lai_big.jpg] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/quy-ong-tro-lai-please-come-back-mister-2016-tap-9-1072_e13342.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-cxwkq7sUMig/WlR1jY5xTmI/AAAAAAAAHqc/-U3heeGu2cseEU6qEk0yni4b-R1tXEiZwCLcBGAs/s1600/quy-ong-tro-lai_big.jpg] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/quy-ong-tro-lai-please-come-back-mister-2016-tap-10-1072_e13370.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-cxwkq7sUMig/WlR1jY5xTmI/AAAAAAAAHqc/-U3heeGu2cseEU6qEk0yni4b-R1tXEiZwCLcBGAs/s1600/quy-ong-tro-lai_big.jpg] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/quy-ong-tro-lai-please-come-back-mister-2016-tap-11-1072_e13344.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-cxwkq7sUMig/WlR1jY5xTmI/AAAAAAAAHqc/-U3heeGu2cseEU6qEk0yni4b-R1tXEiZwCLcBGAs/s1600/quy-ong-tro-lai_big.jpg] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/quy-ong-tro-lai-please-come-back-mister-2016-tap-12-1072_e13377.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-cxwkq7sUMig/WlR1jY5xTmI/AAAAAAAAHqc/-U3heeGu2cseEU6qEk0yni4b-R1tXEiZwCLcBGAs/s1600/quy-ong-tro-lai_big.jpg] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/quy-ong-tro-lai-please-come-back-mister-2016-tap-13-1072_e13847.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-cxwkq7sUMig/WlR1jY5xTmI/AAAAAAAAHqc/-U3heeGu2cseEU6qEk0yni4b-R1tXEiZwCLcBGAs/s1600/quy-ong-tro-lai_big.jpg] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/quy-ong-tro-lai-please-come-back-mister-2016-tap-14-1072_e13888.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-cxwkq7sUMig/WlR1jY5xTmI/AAAAAAAAHqc/-U3heeGu2cseEU6qEk0yni4b-R1tXEiZwCLcBGAs/s1600/quy-ong-tro-lai_big.jpg] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/quy-ong-tro-lai-please-come-back-mister-2016-tap-15-1072_e13848.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-cxwkq7sUMig/WlR1jY5xTmI/AAAAAAAAHqc/-U3heeGu2cseEU6qEk0yni4b-R1tXEiZwCLcBGAs/s1600/quy-ong-tro-lai_big.jpg] [Tập 16 - End|http://bilutv.com/xem-phim/quy-ong-tro-lai-please-come-back-mister-2016-tap-16-1072_e13890.html&img=https://2.bp.blogspot.com/-cxwkq7sUMig/WlR1jY5xTmI/AAAAAAAAHqc/-U3heeGu2cseEU6qEk0yni4b-R1tXEiZwCLcBGAs/s1600/quy-ong-tro-lai_big.jpg] [/link]
loading...
Loading...