Nếu bạn thấy báo hỏng/load chậm vui lòng chờ trong giây lát , chọn lại tập vài lần hoặc chọn các server khác nếu có.
Thể Loại:
Quốc Gia:
Diễn Viên:
Loading...
Trạng Thái


[stt/Tập 12 Vietsub]
[info] [+] Yêu Xa - Long-Distance Relationship [+] [+] Phim Yêu Xa kể về Phương Tá, một vị giáo sư quý tộc nước Anh từ nước ngoài trở về (Lý Gia Văn diễn). Sau khi về nước, trở lại quê nhà thăm phụ mẫu đã quá cố, trên hòn đảo "Không Quên" đã có cuộc gặp gỡ với gái ế mạnh mẽ 29 tuổi Thời Nam (Chu Tuấn Vĩ đóng), hai người không đánh không quen, dần dần nảy sinh tình cảm. Về sau Phương Tá tình cờ phát hiện Thời Nam chính là "Em gái siêu nhân" đã cứu anh ta trong vụ đụng xe, kể từ đó mở ra một câu chuyện tình lãng mạn cảm động lòng người. [+] Tâm Lý - Tình Cảm [+] Trung quốc [+] [/info] [link]

Server Quốc Tế #1 (Vietsub)


[Tập 1|https://storage.googleapis.com/moonlit-botany-191303.appspot.com/L/9539c93d51895a53623d5c431387cc42.mp4&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 2|https://storage.googleapis.com/moonlit-botany-191303.appspot.com/L/ed0f0e8e695e131924009df973a77afa.mp4&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 3|https://storage.googleapis.com/moonlit-botany-191303.appspot.com/L/a5f606ab6d4a6cd9ed1dca68703c9a92.mp4&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 4|https://storage.googleapis.com/moonlit-botany-191303.appspot.com/L/b108cceb005b117993857792a875d454.mp4&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 5|https://storage.googleapis.com/moonlit-botany-191303.appspot.com/L/bd9f1ec4ffe13d3fe745fe0a8ff3de05.mp4&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 6|https://storage.googleapis.com/moonlit-botany-191303.appspot.com/L/027fb4ec0cf9cfdf3a609c45e73c925f.mp4&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 7|https://storage.googleapis.com/moonlit-botany-191303.appspot.com/L/8b19046a907b44c7ba0283ea6ccebe52.mp4&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 8|https://storage.googleapis.com/moonlit-botany-191303.appspot.com/L/c7bcc53322b220cc0c53bc7c6bf83a8e.mp4&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 9|https://storage.googleapis.com/moonlit-botany-191303.appspot.com/L/14766e2e82f83ed84dd7dd6cfb8448c8.mp4&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 10|https://storage.googleapis.com/moonlit-botany-191303.appspot.com/L/14706638ad2da4e757c7a49b45c6238f.mp4&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 11|https://storage.googleapis.com/moonlit-botany-191303.appspot.com/L/aee3108eebc61b150b3a8a28fd6954ce.mp4&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-12-long-distance-relationship-2017-ep-12-6315-e54513.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #1 (Vietsub)


[Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-1-6362_e73977.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-2-6362_e74016.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-3-6362_e74105.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-4-6362_e74141.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-5-6362_e74200.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-6-6362_e74254.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-7-6362_e74367.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-8-6362_e74429.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-9-6362_e74487.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-10-6362_e74558.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #2 (Vietsub)


[Tập 1|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-1-long-distance-relationship-2017-ep-1-6315-e53820.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 2|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-2-long-distance-relationship-2017-ep-2-6315-e53859.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 3|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-3-long-distance-relationship-2017-ep-3-6315-e53946.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 4|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-4-long-distance-relationship-2017-ep-4-6315-e53980.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 5|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-5-long-distance-relationship-2017-ep-5-6315-e54044.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 6|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-6-long-distance-relationship-2017-ep-6-6315-e54108.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 7|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-7-long-distance-relationship-2017-ep-7-6315-e54219.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 8|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-8-long-distance-relationship-2017-ep-8-6315-e54281.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 9|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-9-long-distance-relationship-2017-ep-9-6315-e54338.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 10|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-10-long-distance-relationship-2017-ep-10-6315-e54416.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 11|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-11-long-distance-relationship-2017-ep-11-6315-e54473.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 12|http://banhtv.com/xem-phim/yeu-xa-tap-12-long-distance-relationship-2017-ep-12-6315-e54513.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [/link] [link]

Server Quốc Tế #3 (Vietsub)


[Tập 1|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-1-9205_e98189.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 2|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-2-9205_e98239.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 3|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-3-9205_e98320.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 4|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-4-9205_e98363.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 5|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-5-9205_e98429.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 6|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-6-9205_e98568.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 7|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-7-9205_e98742.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 8|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-8-9205_e98809.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 9|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-9-9205_e98875.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [Tập 10|https://phimbathu.com/xem-phim/yeu-xa-long-distance-relationship-2017-tap-10-9205_e99020.html&img=http://img.vung.tv/images/movies/19457/bg_01_lpo99366.jpg] [/link]
loading...
Loading...